1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bó hoa tặng 20/10 3 mầu hoa 950.000 VND
950.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 950.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 950.000 VND

Giỏ hàng

1

Tổng số phụ: 950.000 VND

Xem giỏ hàngThanh toán