1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bó hoa tặng cô ngày 20/11 hoa hồng kem hồng sen 530.000 VND -4%
530.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 530.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 530.000 VND

Giỏ hàng

1