1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Chậu hoa lan hồ điệp 20 cây màu vàng Chậu hoa lan hồ điệp 20 cây màu vàng 6.000.000 VND -8%
6.000.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 6.000.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 6.000.000 VND

Giỏ hàng

1