1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Chậu lan hồ điệp 8 cây màu vàng Chậu lan hồ điệp 8 cây màu vàng 2.400.000 VND -6%
2.400.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2.400.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 2.400.000 VND

Giỏ hàng

1

Tổng số phụ: 2.400.000 VND

Xem giỏ hàngThanh toán