1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bình hoa Tulip hồng (cả bình) - Mật Ngọt Bình hoa Tulip hồng (cả bình) - Mật Ngọt 1.800.000 VND -5%
1.800.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.800.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 1.800.000 VND

Giỏ hàng

1